Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Kategorie (Jeseteři)

Jeseter ruský

Latinsky: Acipenser gueldenstaedti
Slovensky: Jeseter ruský
Anglicky: Russian sturgeon

Řád: jeseteři
Čeleď: jeseterovití

Potrava: všežravec, dravec
Délka života: 50 let
Pohlavní dospělost: osmí až patnáctý rok
Doba rozmnožování: jaro a podzim (dva tahy z moře)
Běžná velikost: 80 až 160 cm
Maximum: 200 cm

Popis:
Velký druh jesetera vyskytující se v Dunaji a dalších řekách východní Evropy. V minulosti pravidelně pronikal do dolního toku Moravy.

Rozpoznávací znaky:
Hlava vybíhá v krátký špičatý rypec .
Rypec je krátký a poměrně široký.
Před ústy jsou 4 neobrvené vousky visící dolů.
Vousky jsou blíže ke špičce rypce než k ústům a na ústa nedosáhnou.
Na hřbetě, na bocích a na rozhraní boku a břicha po řadě kostěných štítků.
Horní lalok ocasní ploutve je mnohem delší než spodní.
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008