Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Kategorie (Jeseteři)

Jeseter hvězdnatý

Latinsky: Acipenser stellatus
Slovensky: Jeseter hviezdnatý
Anglicky: Sevriuga, Starry Sturgeon

Řád: jeseteři
Čeleď: jeseterovití
Potrava: všežravec, dravec

Délka života: 40 let
Pohlavní dospělost: sedmí až devátý rok
Běžná velikost: 100 až 160 cm
Maximum: 270 cm

Popis:
Velký štíhlý druh jesetera s dlouhým rypcem a výraznými kostěnými štítky. Vyskytuje se v Dunaji, vzácně byl zastižen i ve slovenském úseku této řeky.

Rozpoznávací znaky:
Hlava vybíhá ve špičatý rypec mnohem delší než u jiných jeseterů.
Ústa jsou umístěna na spodku hlavy a mají trubicovitý tvar.
Před ústy jsou 4 neobrvené vousky visící dolů.
Horní lalok ocasní ploutve je mnohem delší než spodní.
Na hřbetě, na bocích a na rozhraní boku a břicha po řadě kostěných štítků, štítky na boku mají zřetelně hvězdicovitý tvar.
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008