Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Založení akvária

Založení akvária

Pokud tedy máme vybrané a  na svém místě postavené akvárium a všechny další náležitosti k tomu potřebné připravené a umístěné (osvětlení, topítko, vzduchovací motorek, filtr, pozadí), můžeme přistoupit po vložení štěrkového dna a dekorace k napouštění naší nádrže vodou.

Štěrkové dno je zatím zbytečné upravovat do námi zamýšlené podoby, neboť napouštěná voda určitě písek rozvíří a písek pod vodou si také částečně sedne. Na to je potřeba pamatovat při zajištění dostatečné výšky dna, neboť štěrku na suchu se může zdát dost, ale ve skutečnosti je ho pod vodou méně a při dalším sázení rostlin se nám jej pak může nedostávat. Proto je lepší nechat si určitou rezervu mimo nádrž, ze které pak v případě potřeby potom doplňujeme.

Po napuštění nádrže vodu necháme akvárium přibližně jeden týden prázdné bez ryb i rostlin. Ve velké většině používáme vodovodní vodu, která je však pro okamžité vpuštění ryb nevhodná, neboť obsahuje jednak zbytkové množství chloru a jedná se vlastně o "mrtvou" vodu bez rozličných mikroorganismů a bakterií. Případné převařování vody a používání některých přípravků, jako jsou např. odstraňovače chloru a startovací nebo dezinfekční přípravky, je však zbytečné. Zbytky chloru z vody vyprchají do několika hodin a po krátkém čase, kdy máme zapnuté vzduchování či filtraci se voda sama ustálí do přijatelné podoby.

Přibližně po týdnu tedy do takto odstáté vody můžeme vpustit prvních několik málo ryb a zasadit některé rostliny. Existují dva rozdílné názory na první postup při zařizování akvária. První je, že rostliny sázíme až několik dnů po vypuštění ryb, z důvodu, že voda a akvarijní dno neobsahují zatím téměř žádné živiny pro rostliny, které by tak živořily. Druhý postup je úplně opačný, kdy napřed se zasadí rostliny a až po krátké době, kdy se rostliny částečně ujmou a zakoření, vpouštíme ryby. Osobně doporučuji kombinaci obou postupů, tzn. po zasazení nenáročných a rychle rostoucích druhů rostlin zároveň okamžitě můžeme vpustit menší počet ryb.

V prvních dnech až několika týdnech krmíme ryby pouze velmi mírně, v akváriu není ještě dostatečně vytvořen proces odbourávání dusíkatých sloučenin a stejně také filtry nejsou zatím zaběhlé. Zpočátku i při velké obezřetnosti při krmení může přesto dojít k různým zákalům vody. Voda zakalená bíle, tzv. mléčný zákal, je způsoben přemnožením některých druhů nálevníků, kteří jsou přítomni v každém akváriu. Zabránit tomu a odstranit tento zákal jednoduchým způsobem nejde, zpravidla však postačí nedělat vůbec nic a vyčkat několik dnů, kdy se mléčně zbarvená voda sama od sebe za pomoci filtrace či vzduchování přirozenou cestou vyčistí. Později, po odeznění mléčného zákalu, může nastat, ale není to pravidlem, ještě zelený zákal vody. Ten se také může objevit v již delší dobu provozovaném akváriu a je způsoben mikroskopickými druhy zelených řas, k jejichž přemnožení dojde při silnějším osvětlení a nadbytku živin. Řešením je potom úplné zatemnění akvária po dobu 5-7 dnů, kdy silně vzduchujeme a filtrujeme vodu. Takový "drastický" zásah přesto rybky i rostliny bez problémů vydrží. Následně je však důležité odstranit příčinu, tzn. množství světla (snížit intenzitu umělého osvětlení nebo zabránit dopadajícímu slunečnímu světlu) a odstranit nadbytek živin (velký počet ryb a jejich překrmování, nedostatečná pravidelná výměna vody, přehnojení vody hnojivem pro rostliny). Při jakémkoliv zákalu je zbytečné provádět jenom opakovanou výměnu menší či větší části vody, což situaci zlepší jenom částečně a po čase se zákal objeví opět znovu.

V novém akvárium je během prvních několika týdnů voda velmi nestabilní, mimo výše uvedené zákaly může také dojít ke kolísání různých parametrů vody, jako je zejména obsah škodlivých sloučenin dusíku (amoniak, dusitany) nebo hodnoty pH vody. Proto je vhodné zpočátku častěji sledovat tyto hodnoty pomocí nejrůznějších běžně dostupných testů. V žádném případě ničemu nepomůžou nejrůznější chemické přípravky na úpravu vody, většinou postačí pouze normální filtrace či provzdušňování vody, mírné krmení zatím menšího počtu ryb - nepřekrmovat ! a voda v nádrži se ustálí do přijatelných hodnot postupně sama.

Přibližně po 4 – 6 týdnech se v akváriu vytváří postupně základní přirozená biologická rovnováha a  můžeme přistoupit k doplnění dalších rostlin a postupně zvyšovat počet rybek. Kolik rostlin můžeme zasadit do akvária? Na tuto otázku je jednoduchá odpověď - co nejvíce! Můžeme bez problémů osadit přibližně tři čtvrtiny plochy dna několika různými druhy rostlin, vždy od každého druhu více kusů. Po vysazení rostlin vypouštíme také postupně další ryby – POZOR ! je nutné pamatovat na dostatečnou karanténu u nových ryb. Jaký je maximální možný počet ryb? Velmi orientačně je potřeba počítat na 1 menší rybku přibližně se 2-3 litry vody, u středně velkých ryb počítáme s 5-6 litry a u větších ryb pak 8-10 litrů akvarijní vody na jednu rybu. Tyto údaje platí u akvária s dobře rostoucími a prosperujícími rostlinami. Případná filtrace vody nám většinou neumožní nijak dramaticky zvýšit možný počet ryb. Velmi výkonná filtrace je pak nezbytností u akvárií téměř bez rostlin. Ve velkém akváriu je naopak také nevhodné mít velmi malý počet rybek, které jsou pak vylekané a bázlivé. Při výběru ryb vždy bereme ohled na jejich nároky a vzájemnou snášenlivost, od jednoho druhu si pořizujeme vždy více kusů.

 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008