Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Vzduchování

Vzduchování

K čemu nám slouží a proč je nutné mít v akváriu vzduchování? V akváriu, které je pouze více či méně dokonalou napodobeninou živé přírody, je na rozdíl od přirozeného prostředí na malém prostoru velké množství živočichů a organismů vyžadujících dostatek kyslíku. Zároveň je také potřeba zajistit určité minimální proudění a rovnoměrný pohyb vody po celé nádrži.

Nejsnadnější a nejlevnější varianta jak toho docílit, je pomocí membránového vzduchovacího motorku vhánět hadičkou vzduch do nádrže přes vzduchovací kamínek. Určitou nevýhodou některých levných membránových kompresorků je jejich hlučnost, kterou můžeme částečně snížit měkkým podložením motorku, např. molitanem. Při nákupu těchto motorků si všímejme u jednotlivých typů také dostupnosti náhradních pryžových membrán, které je po určité době nutné vyměnit. Proud bublinek stoupajících ode dna k hladině by samozřejmě neměl být příliš silný, aby se rybky necítily jako v horském potoce. Regulaci nám obstará škrtítko, nebo některé typy vzduchovacích kompresorů mohou být vybaveny také regulačním ventilem. Stejně tak jsou škrtítka nutná, používáme-li motorku současně k pohonu vzduchem poháněného filtru zároveň se vzduchovacím kamínkem. Pokud máme vzduchovací motorek umístěn pod úrovní hladiny, je nutné pořídit také zpětný ventil, který zabrání vniknutí vody samospádem z nádrže do motorku při vypnutí proudu.

Lze sice také namítnout, že funkce zajišťující vzduchováním lze nahradit vhodnou filtrací, čímž také docílíme dostatek kyslíku, pohyb a míšení vody. Přesto je lepší i v takových případech si klasické vzduchování pořídit a mít je připravené, neboť se nám může hodit při neočekávaných situacích, jako jsou např. letní vedra, kdy hrozí nedostatek kyslíku při vyšší teplotě vody, nebo při léčení rybího osazenstva nádrže, kdy je nutné vypnout filtraci a silně vzduchovat.

Nejrůznější varování před nepříznivým vlivem vzduchování na rostliny a teorie, že vháněním vzduchu vytláčíme z akvária oxid uhličitý CO2 důležitý pro růst rostlin, považuji za nesmyslné, neboť samotný vzduch obsahuje mimo jiné jak kyslík, tak také oxid uhličitý (který je sice ve výrazně menším poměru, ale ve vodě je rozpustnější než kyslík). Vzduchování tedy zajišťuje rovnovážné nasycení vody kyslíkem, který v akváriu v žádném případě ničemu neuškodí a nemůže jej být nikdy nadbytek na úkor CO2 (to bychom museli vhánět do vody čistý kyslík).

 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008