Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Akvaristika

Voda.

Důležitost složení vody.

Voda: je vizitkou prostředí z kterého pochází, jinak řečeno vlastnosti vody jsou ovlivněny prostředím. To platí i pro rybky i pro rostliny. Ty jsou také závislé na prostředí a tedy na vodě, která je typická pro oblast v místě původu vámi chovaných rybek.

Co musíme kontrolovat: jednou začas by jste měli kontrolovat následující tři  hodnoty vody:
1. Nitráty.
2. Kyselost vody pH a uhličitanovou tvrdost.
3. Nitrity.

Nitrity (dusitany): se vytváří  rozkladem rybích výkalů a znemožňují  distribuci kyslíku v rybím těle, proto hrozí, že se ryba udusí uvnitř vlastního těla. Za pomoci bakterií druhu  Nitrobacter se přemění  nitrity na mnohem  méně škodlivé nitráty (dusičnany). Obecně se doporučuje kontrolovat složení vody a přítomnost Nitritů 1 za týden. Mezi uznávané výrobce patří např. Sera.
O mořské vodě můžeme říct,že je v zásadě všude stejná (oprosti vnitrozemské ) , obsahuje mnoho rozpuštěných minerálních látek.U říční vody to může být zcela jiné.

Celkovou tvrdost vody tvoří především uhličitany, dále pak sírany - síran vápenatý (permanentní tvrdost). Jejich rozpustnost ve vodě je přímo úměrná množství volné kyseliny uhličité. V případě chovu některých ryb je tvrdost vody naprosto důležitým faktorem.

Tvrdost vody(dGH):
============================================
0 - 4............................................................velmi měkká voda
4 - 8............................................................měkká voda
8 -12.......................................................... polotvrdá voda
12-18.........................................................tvrdá voda
18-30.........................................................velmi tvrdá voda
============================================
kyselost vody (pH):
pH 5 - 6----------------------------------------slabě kyselá voda
pH 6 - 6,9..................................................mírně kyselá voda
pH 7...........................................................neutrální voda
pH 7 - 8.....................................................mírně zásaditá voda
=============================================
Další faktor, kterým se od sebe různé druhy vod liší, je také obsahem kyselin a zásad. Je to věda, ale čeho se tedy máme vyvarovat? Mezi nevhodné kameny patří vápence, které způsobují nežádoucí vyšší pH...
Pro zajímavost pH  destilované vody (voda bez obsahu rozpuštěných látek) je 7 - neutrální. Kyselá voda má pH nižší než 7 a zásaditá vyšší. Většině rostlin se nejlépe daří ve vodě, jejichž pH  se pohybuje kolek neutrálního bodu, nebo ještě lépe mírně nadním.

Čerstvá voda z vodovodního kohoutku: může být pro ryby a rostliny nebezpečná, protože často obsahuje nadměrné množství rozpuštěných plynů (především chlóru), fenolu i stopové ionty kovů (např. olovo, měď, zinek, hliník...).

Velice důležitým faktorem je pochopitelně obsah kyslíku ve vodě, který je však omezován teplotou vody. Proto při vysokých teplotách může dojít k nedostatku kyslíku. Viz. tabulka max. koncentrace vzduchu při různých teplotách:
========================================
teplota ................................................. O2 mg/ l
15°C..........................................................10,0 O2 mg/ l
16°C............................................................. 9,9 O2 mg/ l
17°C..............................................................9,7 O2 mg/ l
18°C..............................................................9,5 O2 mg/ l
19°C..............................................................9,2 O2 mg/ l
20°C..............................................................9,0 O2 mg/ l
21°C..............................................................8,9 O2 mg/ l
22°C..............................................................8,7 O2 mg/ l
23°C..............................................................8,6 O2 mg/ l
24°C..............................................................8,4 O2 mg/ l
25°C..............................................................8,3 O2 mg/ l
26°C..............................................................8,1 O2 mg/ l
27°C..............................................................7,9 O2 mg/ l
28°C..............................................................7,8 O2 mg/ l
=========================================
Další jednoduchá úprava vody je použití soli. Pro stálou hladinu vody je třeba sůl doplňovat vždy s výměnou vody. Sůl je důležitá zejména pro některé ryby, především pro brakické druhy. Brakické druhy žijí v přírodě na místě kde se mísí voda sladká s slanou (mořskou) např. v ústí velkých řek do moře. Například pro živorodky je opravdu vhodné vodu přisolovat. Vhodná dávka je 1-1,5 polévkové lžíce soli na 20 litrů  vody. Pro Black molly  - typický brakický druh jeté o něco více asi 2 až 2,5 lžic na 20 litry. Sůl můžeme použit kuchyňskou i mořskou. Ještě doporučuji začít ze začátku se slabšími dávkami, aby si rybičky zvykli.
Žádné komentáře
 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008