Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Údržba

Údržba

Pokud chceme mít akvárium dlouhodobě pěkné, s prosperujícími rybami a rostlinami, je nutné pravidelně se věnovat jeho údržbě a péči o ryby i rostliny. Doba, kterou takto musíme naší zálibě obětovat, není však příliš velká - každý den zpravidla pouze několik málo minut, jednou týdně přibližně půl hodiny a jedenkrát do měsíce asi 2 až 3 hodiny, případně i více v závislosti na velikosti naší nádrže.

Denně při krmení rybek zkontrolujeme pohledem, zda-li nějaká nechybí, případně nejeví-li některá známky nemoci. V případě chybějící rybky se ji snažíme najít, což může být někdy v rostlinami hustě zarostlé nádrži problém a ihned mrtvou rybku z nádrže odstraníme. Další možností chybějící rybky bývá také to, že rybka z nedostatečně zakrytého akvária vyskočí a pak už ji hledejme mimo akvárium. Pokud přesto žádnou mrtvolku nenajdeme, je možné, že se o ni už "postaraly" ostatní ryby a posloužila jako zpestření jejich jídelníčku. Případný úhyn některé z našich ryb, pokud není velmi častý a hromadný, nás nemusí příliš znepokojovat, neboť stejně tak jako ve volné přírodě, i u nás se ne každá ryba dožije dospělosti a vysokého věku. V případě počátečních jevících se příznaků některé choroby nebo napadení cizopasníky zahájíme ihned léčbu. U nově zasazených nebo přesazovaných rostlin hlídáme, zda-li se dobře uchytí, v případě, že vyplavávají, je pak znovu zasadíme.

Jednou týdně podle potřeby očistíme čelní sklo od řas škrabkou se žiletkou nebo magnetickou stěrkou, případně dolijeme odpařenou vodu. Odstraníme část rychle rostoucích plovoucích rostlin a zkontrolujeme ostatní rostliny, zda-li se některé příliš nerozrůstají na úkor jiných. V tom případě takové protrháme či přesadíme a dále také odstraňujeme staré žloutnoucí, odumírající listy.

Pravidelně jednou za 3 až 4 týdny odkalíme detrit (výkaly ryb, nespotřebovaná potrava) ze štěrkového dna pomocí odkalovacího zvonu a hadice. Zkontrolujeme také čistotu krycích skel, neboť znečištěná krycí skla (prach, vodní kámen) můžou znatelně snížit intenzitu osvětlení. Zároveň s odkalováním můžeme provádět částečnou výměnu 20–30% vody. Objem a četnost této výměny vody i odkalování závisí na počtu a druhu ryb v naší nádrží a množství jim dodávané potravy. V případě většího počtu ryb v nádrži téměř bez rostlin je i při intenzivní filtraci nutné měnit vodu častěji, než v nádrži s menším počtem rybek a navíc hustě zarostlé rostlinami. Pravidlem však je, že množství měněné vody nemá přesáhnout třetinu objemu nádrže a dolévaná voda by měla mít přibližně stejnou teplotu a ostatní parametry (pH, celková tvrdost) jako voda v nádrži. Ve většině případech akvaristé používají vodovodní vodu, která se však kvůli možnému vyššímu obsahu chlóru nemá při takové částečné výměně napouštět přímo z vodovodu do akvária. Postačí však přibližně několik málo minut až půl hodiny (podle intenzity chlórování v místní vodárně) nechat vodu odstát, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby většina chlóru z vody vyprchala a při výměně max. 30% vody pak nehrozí žádné nebezpečí z použití této čerstvé vodovodní vody.

 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008