Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Testy na chemický rozbor vody


TESTY NA CHEMICKÝ ROZBOR VODY

pH 4,7-7,4 test - stanoví reakci vody metodou kolorimetrickou (podle barevné stupnice) v rozsahu 4,7-7,4 s přesností 0,15 pH. Test je vhodný pro sladkovodní akvaristiku.
Základní balení: Souprava 20 ml.
Zásobní balení: 100 ml, 250 ml, 550 ml.

pH 4,0-9,5 test - stanoví reakci vody metodou kolorimetrickou (podle barevné stupnice) v rozsahu 4,0-9,5 s přesností 0,25 pH. Test je vhodný pro sladkovodní a mořskou akvaristiku.
Základní balení: Souprava 20 ml.
Zásobní balení: 100 ml, 250 ml, 550 ml.

CM test - (Calcium+Magnesium) - stanoví celkovou tvrdost vody metodou titrační ve oN a v mval/l s přesností po 0.2 oN. Přechod zabarvení v bodě ekvivalence je z červené do modré. Základní balení: Souprava 20 ml.

KNK test - (Kyselinová Neutralizační Kapacita vody) - stanoví celkovou alkalitu resp. hydrogenuhličitany a uhličitany ve vodě metodou titrační ve °N a v mval/l. Testem stanovíme obsah všech rozpuštěných látek, které ve vodném roztoku reagují alkalicky. Přesnost stanovení 0,2 o N. Přechod zabarvení v bodě ekvivalence je z modré do žlutozelené.
Základní balení: Souprava 20 ml.

CO2 -TEST

NOVÝ TEST - stanovení . Test je určen k rychlému vyhodnocení kvality vody, pro pěstování vodních rostlin, ale i tropických druhů ryb.
Základní balení: Souprava 20 ml.

Nitrit test - stanoví dusitany (NO2- ) ve vodě metodou kolorimetrickou (podle barevné stupnice) v rozsahu 0 - 1,6 mg/l. Test je rychlým pomocníkem při stanovní nezávadných zdrojů vod a určení biologické rovnováhy v akváriu tj. frekvence krmení, filtrace a výměny vody. Dusitany jsou velmi toxické pro všechny ryby. Vznikají rozkladem organických látek živočišného původu a jsou ukazatelem nevhodného režimu krmení, nedostatečné funkce filtrů a nedostatečné výměny vody v akváriu. Pravidelným měřením obsahu dusitanů ve v nádrži s rybami můžete mnohdy zabránit citelným ztrátám.
Základní balení: Souprava 20 ml.
Zásobní balení: 100 ml, 250 ml, 550 ml.

Nitrat test - stanoví dusičnany (NO3-) ve vodě metodou kolorimetrickou (podle barevné stupnice) v rozsahu 0 - 160 mg/l . Test je rychlým pomocníkem při stanovní nezávadných zdrojů vod a určení biologické rovnováhy v nádrži. Dusičnany vznikají rozkladem organických látek živočišného původu a jsou produktem poslední fáze nitrifikačních pochodů v akváriu. Jejich hromadění je ukazatelem nedostatečné filtrace vody, nevhodného režimu krmení a nedostatečné výměny vody v akváriu. Některé skupiny ryb např. Cichlidae (Symphysodon discus), Loricaridae (Ancistrus sp., Loricaria sp.) a další druhy ryb potřebují pro vývoj jiker a plůdku vodu bez obsahu dusičnanů. Pravidelnou kontrolou obsahu dusičnanů podporujeme zdravý vývoj ryb.
Základní balení: Souprava 20 ml.

CL test
- stanoví obsah chloru a jeho sloučenin ve vodě metodou kolorimetrickou (podle barevné stupnice) mg/l  v rozsahu 0 - 1,6 mg/l. Chlor je do pitných zdrojů vod přidáván z důvodu dezinfekce. Pro ryby je chlor značně toxický a proto je nutné chlor ve vodě před použitím pro akvarijní účely neutralizovat přípravkem AQUA regulátor (AQUAR) . Test je vhodný i pro bazénovou chemii.
Základní balení: Souprava 20 ml.

Ca test - stanoví obsah vápníku Ca2+ ve vodě v mva/l, oN a v mg/l metodou titrační. Vápník spolu s hořčíkem jsou pravidelnou součástí všech přirozených vod. Poměr vápníku a hořčíku v přirozených vodách se pohybuje od 2 : 1 až 3 : 1. Pro vývoj jiker některých druhů tropických akvarijních ryb např. problematických characid a některých cichlid je přítomnost hořčíku nežádoucí. Pro vývoj jiker těchto ryb připravujeme vodu z vody demineralizované pouze s obsahem vápníku. Zvláště v mořské vodě je vápník důležitým prvkem pro zdravý vývoj řas, korálů a většiny nižších živočichů. Optimální koncentrace vápníku v mořské vodě je 400 - 450 mg Ca2+ .
Základní balení: Souprava 20 ml.

Fe test - stanoví obsah železa Fe2+ + Fe3+ve vodě v mg/l, metodou kolorimetrickou (podle barevné stupnice) v rozsahu 0 -3,5 mg/l. Železo je pravidelnou součástí všech přirozených vod a je velmi důležitým prvkem pro suchozemské a vodní rostliny. Nedostatek železa ve vodě způsobuje žloutnutí listů. Vyšší koncentrace železa je však i pro rostliny a zvláště pro ryby chované ve vodách s pH nad 7,0 naopak velmi škodlivé.
Posouzení koncentrace železa ve vodě: Fe2+ pod 0,2 mg/l - nevhodné pro rostliny, vhodné pro ryby. Fe2+ od 0,2 - 0,4 mg/l - nevhodné pro rostliny - nevhodné pro ryby. Fe2+ od 0,4 - 0,8 mg/l - vhodné pro rostliny, nevhodné pro ryby.Při vyšší koncentraci železa dochází zvláště v alkalických vodách k usazování hydrooxidů železa na listech rostlin, na předmětech v akváriu a hlavně na alkalicky reagujících žábrách ryb. U ryb dochází k omezení funkce respiračních orgánů, k usazování železitých bakterií na žábrách, k rozpadu žaberních lístků
a úhynu ryb.
Základní balení: Souprava 20 ml.

Cu test
- stanoví obsah mědi Cu2+ ve vodě v mg/l, metodou kolorimetrickou (podle barevné stupnice) v rozsahu 0 - 7 mg/ l Cu2+. V přirozených vodách se měď nachází jen ve stopách maximálně od 0 - 0,03 mg/l. Pro ryby je měď velmi toxická. Přesto se její sloučeniny používají ve vodním hospodářství a v akvaristice, kde jsou součástí komerčně vyráběných léčiv pro potlačení růstu sinic, řas, parazitických prvoků, láčkovců a plžů.
Toxicita mědi v mgCu2+na litr vody:
Od 0,0005 do 0,001 - nastává hynutí láčkovců - nezmarů
od 0,004 - nastává hynutí ploštěnek a pijavek
od 0,015 do 0,020 - nastává hynutí mekkýšů ( plovatek).
Koncentrace mědi
od 0,06 do 0,15 mg/l brzdí vývoj prvoků např. Piscinoodinium pillularis, Chilodonella sp. Tetrahymena sp. a dalších jednobuněčných živočichů.
Základní balení: Souprava 20 ml.

Nový test.

AM test
- stanoví obsah amoniaku NH3/NH4 ve vodě v mg/l, metodou kolorimetrickou (podle barevné stupnice) v rozsahu 0 - 6 mg NH3/NH4 /l. Amoniak vzniká při rozkladu látek organického původu - detrit, výkaly, nezkrmená potrava ryb atd. a je prvním stupněm nitrifikačních pochodů v akváriu. Ve vodě se amoniak nachází v neškodné iontové formě ( NH4+ ) a ve formě molekulární (NH3), která je toxická pro vše živé. Podíl jednotlivých forem amoniaku ve vodném roztoku je závislý na pH a teplotě vody. Se stoupající teplotou a hodnotou pH přecházejí neškodné amonné ionty na toxický amoniak.
Toxicita amoniaku: Plůdek ryb snáší NH3 do koncentrace 0,05 mg/l. Vetší ryby do koncentrace 0,2 mg /l. Při vyšších koncentracích jedovatého amoniaku může docházet k intoxikaci ryb amoniakem, k oslabení organismu, k nervovým poruchám a náhlým, jinak nevysvětlitelným, často hromadným, úhynům ryb. Pravidelným měřením obsahu amoniaku a dusitanů ve vodě zabráníme mnohdy citelným ztrátám.
Základní balení: Souprava 20 ml.



Připravujeme
: Zn test - stanoví obsah zinku ve vodě v mg/l. Zinek patří mezi toxické kovy. Již nepatrná koncentrace zinku ve vodě způsobuje u plůdku ryb nervové poruchy, které se projevují nekoordinovanými pohyby. Při koncentraci zinku nad 0,2 mg /l dochází u ryb, ve všech stádiích vývoje, k hromadným úhynům za příznaku křečovitých stahů svalstva. Zinek se do akvarijní vody dostává z pozinkovaných potrubí vodovodních rozvodů vody.
Základní balení: Souprava na 40 stanovení.

Balení testů: klopová krabička 45x45x93 mm.



 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008