Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Tabulka s parametry vodovodní vody


Tabulka s parametry vodovodní vody z různých zdrojů v ČR

zdroj
limit dle vyhl. MZ 376/2000 sb.
pH
6,50 - 9,00
tvrdost °dGH ; mmol/l
5,0-30,0°dGH ; 0,9-5,4 mmol/l
dusitany mg/l
max 0,5 mg/l
dusičnany mg/l
max 50 mg/l
Blansko 7,48 19,60 ; 3,50 0,004 15,80
Boskovice 7,55 15,70 ; 2,80 0,004 25,80
Beroun 7,46 8,40 ; 1,50 - 28,00
Brno - zdroj Březová 7,58 17,80 ; 3,18 0,02 36,50
Břeclav 8,01 15,29 ; 2,73 0,001 3,30
České Budějovice 7,90 6,16 ; 1,10 - 7,60
Hodonín 7,93 18,93 ; 3,38 0,00 12,80
Karlovy Vary (Březová) 7,00 5,66 ; 1,01 0,01 5,84
Kladno 7,40 18,80 ; 3,35 0,00 13,50
Náchod 7,40 9,80 ; 1,75 0,02 13,00
Ostrava (Podhradí) 7,30 4,59 ; 0,82 0,00 8,92
Plzeň 8,00 6,70 ; 1,2 - 14,00
Praha (Káraný) 7,54 10,98 ; 1,96 - 13,90
Praha (Želivka) 8,08 5,88 ; 1,05 - 38,00
Přerov (Troubky) 7,77 12,15 ; 2,17 0,004 1,40
Vyškov (Dědice) 7,44 22,96 ; 4,10 0,005 28,60
Znojmo 7,77 8,57 ; 1,53 0,002 15,80
Žďár n.Sáz. - Mostiště 8,70 6,16 ; 1,10 0,03 28,20
Žďár n.Sáz. - Vír 8,60 5,60 ; 1,00 0,005 13,80

 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008