Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Přípravky na úpravu vody


PŘÍPRAVKY NA ÚPRAVU VODY


AQUA acid - přípravek snižuje reakci pH vytítacích a vývojových vod. Přípravek ustavuje rovnováhu CO2- HCO3- CO3. Přípravek odstraňuje celkovou alkalitu - hydrogenuhličitany z vody ("uhličitanovou tvrdost"). Dávkování: Podle požadované reakce vody.
Balení: 100, 250, 550, 2000, 3000, 5000 ml.

AQUA base - přípravek zvyšuje reakci pH vytíracích a vývojových vod. Přípravek ustavuje rovnováhu CO2-HCO3-CO3. Přípravek odstraňuje celkovou aciditu vody. Dávkování: Podle požadované reakce vody.
Balení: 100, 250, 550, 2000, 3000, 5000 ml.

AQUA regulátor - přípravek okamžitě rozkládá aktivní chlor resp. jeho sloučeniny, které se používají v úpravnách vod za účelem desinfekce. Přípravek váže i ostatní škodliviny, včetně toxických kovů Cu, Zn, Pb a další. Přípravek používáme vždy při zakládání akvárií a při každé výměně vody v akváriu. Po nadávkování a promísení je možné upravenou vodu ihned použít. Přípravek je zvlášť vhodný pro velkochov, kde se používá voda ze zdrojů desinfikovaných chlorem. V případě, že použijeme při léčení ryb přípravky na bázi mědi např. TERAP OZA a většinu zahraničních výrobků přidáme na konci léčby AQUA regulátor, který váže sloučeniny mědi na neškodné cheláty. Dávkování : 1 kapka na litr.
Balení: 100, 250, 550, 2000, 3000, 5000 ml.

AQUA CM - přípravek zvýší celkovou tvrdost vody (obsah Ca a Mg) v přirozeném poměru 3:1 . Přípravek použijeme pro zvýšení celkové tvrdosti velmi měkkých vod např.k úpravě demineralizovaných vod resp. jinak upravených vod určených k vytírání a vývoji embryí . Přípravek obsahuje základní mikrobiogenní prvky. Dávkování: Podle požadovaného obsahu vápníku a hořčíku ve vodě.
Balení: 100, 250, 550, 2000, 3000, 5000 ml.

AQUA Ca - přípravek zvýší obsah vápníku ve vodě (Ca2+). Přípravek je vhodný pro problematické druhy ryb, které pro vývoj jiker a larev "vyžadují" pouze vápník. Jedná se o 50 g substnce vápenatých solí, které se rozpustí v 5 l demi-vody a postupně se odebírá čirá tekutina z povrchu a použije k úpravě vývojových vod. Odebrané množství se opět doplňuje demi - vodou. Takto se postupuje až do úplného rozpuštění substance v zásobní nádobě. Pro přípravu roztoku použijeme nádobu z plastu s uzávěrem např. plastový kanystr. Dávkování: Podle požadovaného obsahu vápníku ve vodě.
Základní balení: 50g. Zásobní balení: 100, 200, 500, 1000g.

AQUA SoL - přípravek sníží pH a celkovou alkalitu u měkkých vytíracích, vývojových, ale i tvrdších chovných vod. Přípravek je zvlášť vhodný k přípravě vývojových vod pro problematické druhy ryb z povodí Amazomky nebo ke snížení pH tvrdších vod, okrasných akvárií apod. Jedna dávka se rozpustí v destilované vodě, odkud se po rozpuštění odebírá množství potřebné k okyselení vody. Dávkování můžeme provádět např. injekční stříkačkou přiměřeného objemu. Současně je nutné měřit pH kolorimetricky (kapičkami) niko-li elektr. pH metry, které u měkkých vod měří né zcela přesně a s dostatečně krátkou odezvou e-potenciálu. Dávkování: Podle požadované reakce vody.
Základní balení: 50 g. Zásobní balení: 100, 200, 500, 1000g.

AQUA HC - přípravek nahrazuje výluhy rašelin a tlející odumřelé, rostlinné hmoty. Přípravek použijeme při vytírání a vývoji plůdku ryb - všech druhů ryb pocházejících z povodí amazonky - při výtěrech a vývoji všech problematických druhů ryb. Přípravek obsahuje huminové látky tzv. fulvokyseliny. Přípravek má silné baktericidní a bakteriostatické vlastnosti. Zabraňuje pronikání bakterií a spor plísní k povrchu obalu jikry a k povrchu kůže ryb. Dávkování: 1-5 kapek na litr.
Balení: 100, 250, 550, 2000, 3000, 5000 ml.

AQUA BiO - výživa vodních rostlin - přípravek pro zdravý růst vodních rostlin. Obsahuje základní makrobiogenní i mikrobiogenní prvky v ideálním poměru pro všechny druhy vodních rostlin. Přípravek přidáváme do vody 1x za 7 dní nebo poměrnou část při každé výměně vody v akvarijní nádrži nebo okrasném jezírku.
Balení: 250, 550, 2000, 3000, 5000 ml. Dávkování: 20 ml na 100 l vody, 1x za týden.


 

 

 

 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008