Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Přibližné rozdělení akvárií dle velikosti

Přibližné rozdělení akvárií dle velikosti:

  • malé akvárium: do 100 l
  • středně velké akvárium: 100 - 200 l
  • velké akvárium: 200 - 500 l
  • velmi velké akvárium: 500 l a více
Pokud je tedy zamýšleným cílem tropická sladkovodní společenská nádrž, je rozumné si pořídit akvárium o velikosti minimálně kolem 100 litrů, raději však i větší. Malá celoskleněná tzv. litá akvária nebo menší lepené nádržky jsou vhodné pouze pro krátkodobou karanténu nebo léčbu (i tehdy pouze pro malé rybky), případně pro výtěry některých druhů ryb nebo jako nádrže pro prvotní odchov rybího potěru. U malých nádrží se vystavujeme častým problémům s dlouhodobým udržováním potřebné biologické rovnováhy. Vzhledem k malému objemu vody oproti větší nádrži může docházet ke znatelným výkyvům teploty i kvality vody. Malá akvária jsou často rychle přeplněna mnoha druhy ryb, které akvarista touží chovat, i když většina vyžaduje podstatně více prostoru. Ve stísněných podmínkách s několika málo desítkami litrů vody pak ryby nejenže zakrní ve svém růstu, ale jsou neustále stresovány, dožívají se kratšího věku, jsou podstatně náchylnější k nemocem a k napadení parazity. Jakákoliv chyba nebo zanedbání ze strany chovatele se v malém akváriu projeví velmi rychle a s tragičtějšími následky. Při volbě rozměrů zohledňujem také nároky a počet námi chovaných druhů ryb.

Co se týká tvaru nádrže, nejběžnější je tvar hranolu, dále se nabízí různě zkosené, panoramatické a rohové nádrže. U atypických akvárií z ohýbaného skla (vypouklá čelní stěna ven či dovnitř) dochází k mírně deformovanému pohledu na vnitřní osazenstvo. Naprosto nevhodné a nepřirozeně působící jsou kulaté skleněné koule. Nedoporučuji také příliš úzká a vysoká akvária napodobující plochý obraz. Výška akvária by neměla přesahovat jeho šířku - hloubku. Širší nádrže se mnohem lépe prostorově zařizují, hladina i dno pak mají mnohem větší plochu. Také musíme brát v potaz to, že u velmi vysokých nádrží je výška vodního sloupce nad 60-70 cm spojená s problémy se zajištěním dostatečné intenzity osvětlení a obtížná je také údržba takto vysoké nádrže.

 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008