Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Plísňová onemocnění

Plísňová onemocnění

Zárodky, spóry nejrůznějších plísní jsou přítomny v každém akváriu, jedná se většinou o rody Saprolegnia, Achlya. V příhodných podmínkách se pak plísně objevují na kůži, ploutvích a žábrách ryb jako bílé "vatovité" chomáčky až po souvislejší porost či jen jako bělavá pokožka. Plísně napadají povrch těla i vnitřní orgány, a také jikry ryb. Při silném zaplísnění žaber se může ryba až udusit. Rozvoj plísní podporuje nedostatek kyslíku, hnití nahromaděných organických látek, způsobené překrmováním a nedostatečnou údržbou akvária.
Plísně se mohou objevit také současně s bakteriálními nákazami, mají souvislost s bakteriálním rozpadem ploutví, pak je nutné léčit nejdříve primární bakteriální onemocnění. Plísně napadají také zesláblé rybky postižené jinou nemocí či parazitem. Zaplísnění ryb se projevuje hlavně jako druhotné onemocnění na poškozené tkáni, zejména následkem nešetrné manipulace s rybami při jejich odchytu - ryby nebereme do ruky !!!, při přelovování a transportu, kdy může dojít k drobným oděrkám, které jsou pak vstupním místem, kde se usazují zárodky, spóry plísní.
Léčba spočívá v dlouhodobých koupelích při mírně zvýšené teplotě na 26°C (trypaflavin, malachitová zeleň, metylénová modř, acriflavin, TERAP-ARM, FUNGI STOP, Antimykotin a další). Plísně z ryb neodstraňujeme mechanicky, velmi silně zaplísněné jedince raději utratíme. U jiker je důležité preventivní odstraňování neoplozených jiker ještě před jejich zběláním, aby se zaplísnění nepřeneslo i na zdravé jikry.

  • ichtyosporidióza Ichthyosporidium hoferi - při onemocněních vyvolaných touto plísní se v játrech, ledvinách a pohlavních žlázách tvoří cysty. Rozpoznání je obtížné i pro odborníka, účinný lék není znám. Projevuje se různými příznaky jako je zvětšený objem tělní dutiny nebo naopak vyhubnutí, ryby mají vrásčitou pokožku se zježenými šupinami, rozpad ploutví, na kůži se tvoří různé uzlíky, vřídky, ryby plovou nekoordinovatelně, trhavým pohybem, hlavou šikmo nahoru. Inkubační doba nemoci je až půl roku i déle, proto se nemoc nemusí projevit v karanténně (ryba je latentní). Propuknutí nemoci způsobí změna podmínek chovu a jakékoliv oslabení ryby. U cichlid vyvolává tato plíseň tzv. "děrovou nemoc" doprovázenou také napadením ryb bičíkovci Spironucles, Hexamita a také kožními bakteriózami.
    Prevence a zabránění nemoci spočívá hlavně v důkladném dodržování čistoty akvária, včasném odstraňování nemocných a uhynulých jedinců.

 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008