Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Péče o rybky

Péče o rybky

I přestože své ryby chováme správně a dostatečně dbáme o údržbu akvária, může se občas stát, že některá ryba, případně i více ryb v nádrži onemocní. U ryb v žádném případě neplatí pořekadlo ...zdravý jako ryba... Mezi všemi živočichy jsou ryby v jejich vodním prostředí velmi ohrožené různými nemocemi, infekcemi, parazity atd., které je navíc mnohdy velmi obtížné laikem správně určit a také následná léčba i při správné diagnóze není vždy účinná.

Průběh onemocnění u ryb může být různý. Některá onemocnění jsou patrná na první pohled - ryba lapá u hladiny po vzduchu, přestane přijímat potravu, má problémy s plaváním, polehává po dně, má roztřepené ploutve, jsou viditelné různé změny na kůži (bílé tečky, vředy, plíseň), rybka je celkově vybledlá nebo naopak velmi tmavě zabarvená, je vyhublá, nebo má nepřirozeně vypouklé břicho, vyboulené oči apod. Tyto příznaky se vyskytují jednotlivě nebo častěji v různých kombinacích a můžeme podle nich zpravidla posoudit konkrétní druh nemoci a zahájit příslušnou léčbu. Některé nemoci probíhají ale i uvnitř rybího těla a na rybě ani na jejím chování se vůbec neprojeví. U mnoha onemocnění často ani jejich původce nepoznáme, u dalších je zase někdy velmi obtížné stanovit účinnou léčbu.
Avšak také ne každá změna v chování nebo vzhledu ryb znamená hned onemocnění. Pokud ryba lapá u hladiny po vzduchu, může se jednat např. o překrmení a rybka má pak větší spotřebu kyslíku, nebo zároveň při zvýšení teploty vody v nádrži, kdy se také snižuje obsah kyslíku ve vodě. Trhavé plování, poskakování, ztráta rovnováhy a přitažené ploutve k tělu mohou být zapříčiněné také podchlazením rybky při náhlém poklesu teploty vody. U mnohých druhů ryb je také naprosto přirozená změna zabarvení podle nálady, ať už ztmavnutí nebo vyblednutí.

Uhynulou rybku musíme z akvária ihned odstranit, může být potenciálním zdrojem nákazy pro ostatní zatím zdravé rybky. Z akvária také ihned přelovujeme do samostatné nádrže rybky, které jeví jakékoliv příznaky onemocnění a je u nich při stanovení diagnózy určitá naděje na vyléčení. U velmi pokročilých stádií onemocnění je jen velmi malá šance na vyléčení a raději nemocnou rybu ihned utratíme. Usmrcení rybky provedeme nejrychleji ostrým nožem, kterým uřízneme rybce hlavu, případně mrštíme rybkou o zem. Nemocné ryby (ani uhynulé) v žádném případě nesplachujeme do záchodu !!! V případě hromadných nákaz a velkého úhynu ryb, kdy si nejsme jisti příčinou onemocnění, je potřebné provést parazitologické vyšetření např. na nejbližší veterinární fakultě (po předchozí telefonické domluvě), kde se pak dozvíme přesné stanovení diagnózy a možnosti léčby.

Jakékoli onemocnění ryb se vždy velmi obtížně léčí, a proto je nejvhodnější nemocem předcházet dodržováním preventivních opatření. Ryby je nutné udržovat v dobré kondici a nevystavujeme je zbytečnému stresu, který pak vyvolává celkové oslabení ryby, která je náchylnější k případnému onemocnění. Ryby, které nejsou stresovány a žijí v dobrých podmínkách jsou pak odolnější a to i při případném přímém kontaktu s parazitem či nemocí.

  • akvárium nepřerybňujeme - ryby jsou při příliš velkém počtu na malém prostotu velmi stresovány, jsou snáze napadnutelné parazity, při překrmení, zanedbání údržby hrozí otrava a rychlý úhyn ryb
  • karanténa - u nově přinesených ryb dodržujeme karanténu, karanténní nádrž má být dostatečně velká a aspoň částečně osázená rostlinami, s filtrací i vzduchováním, rybky zde umístíme přibližně na 14 dnů, v případě různých problémů i déle. Pokud přesto karanténní nádrž nemáme, vpustíme rybky do společné nádrže a pozorně je sledujeme. I rybky, které v prodejně vypadají zdravě, mohou být nositelem a přenašečem choroby (latentní nákazy), při oslabení rybky při transportu může pak nákaza ihned propuknout.
  • vhodné podmínky chovu - ve společném akváriu spolu chováme rybky, které mají podobné nároky na prostředí, navzájem si neškodí, mezi drobné rybky nedáváme velké dravé druhy ryb, dodržujeme vhodnou teplotu vody, rybám poskytujeme pestrou potravu, nepřekrmujeme, rybky nelekáme prudkými otřesy, zbytečně je nepřelovujeme síťkou apod.
  • kvalita vody a čistota nádrže - pravidelně měníme část vody (max. jednu třetinu), udržujeme filtry, odkalujeme dno, ryby nepřekrmujeme
  • zkrmování živé potravy - krmivo důkladně propíráme, živé nitěnky zkrmujeme až několik dnů po zakoupení. U mraženého krmiva je riziko zavlečení nákazy sice menší, ale mražená potrava po rozpuštění nesmí zapáchat (několikrát i částečně rozmražené a opět zmražené krmivo, zmražení již uhynulí živočichové). Nezkrmujeme také zplesnivělé umělé krmivo, které předtím navlhlo.

 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008