Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Otravy a další onemocnění

Otravy a další onemocnění

 • tvarové deformace ploutví, páteře a různé znetvořeniny - příčinou je nedostatek vitaminů, nevhodné podmínky v růstové fázi, potěru a mladým rybkám je nutné zajistit kvalitní potravu, dostatek prostoru, vhodné parametry vody
 • hypovitaminoza - vrozená, dědičná metabolická porucha ve využití vitamínu B1, zpočátku trhavé pohyby rybek při plavání, v klidu klesající zadní část těla, později během několika dnů zhoršení prostorové orientace, plavání bokem nebo břichem nahoru, chuť k přijímání potravy však není snížena. Později ryba jen leží na dně, při vyrušení rotuje jako vrtulka, po cca 14 dnech dochází k úhynu. Příznaky sledovány nejčastěji u tetrovitých ryb rodů Moenkhausia, Hyphessobrycon, Hemigrammus. Onemocnění je často mylně přisuzováno tuberkulóze nebo nachlazení, postižené jedince je nutné utratit.
 • nádorová onemocnění - vlivem působení chemických látek, virů i vrozené dědičné dispozice, neléčitelné, u šlechtěných forem živorodek vznikají tzv. melanomy bujením pigmentových buněk
 • zbytnění štítné žlázy - příčinou je nedostatek jódu, rybě vyčnívá červená tkáň naspodu na hlavě mezi žábry
 • záněty žaludku, střev, jater - překrmování ryb nevhodnou, tučnou, jednotvárnou potravou
 • otrava čpavkem NH3 - ryby nekoordinovatelně trhavě plovou, klesají ke dnu až hynou udušením, nebezpečí hrozí hlavně u zásadité vody, při narušeném procesu odbourávání dusíkatých látek.
 • otrava dusitany NO2 - ryby hynou opět udušením, ale i při dostatku kyslíku hledají místo u hladiny a lapají po vzduchu
 • otrava kovy (měď, zinek, olovo) - měď může obsahovat např. destilovaná voda (technická) z některých destilačních zařízení, zinek se může dostat do vody např. z nových vodovodních pozinkovaných trubek
 • otrava ryb různými výpary ve vzduchu - různé barvy, rozpouštědla, prostředky proti hmyzu, silně zakouřené místnosti
 • nevhodné podmínky chovu - příliš vysoké nebo nízké hodnoty pH vody (pH<5,0, pH>9,0), nízká teplota vody - podchlazení, příliš vysoká teplota - nedostatek kyslíku
 • nedostatek kyslíku - překrmení ryb, příliš vysoká teplota vody při nedostatečném vzduchování a filtraci, přeplněná neudržovaná nádrž s velkým počtem ryb
 • přesycení vody oxidem uhličitým CO2 - hrozí udušení ryb, např. při nekontrolovatelném sycení vody CO2 kvůli rostlinám, na noc je nutné přívod CO2 vypínat !

 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008