Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Hygienicka pravidla v chovu ryb


Nedodržování základních hygienických pravidel.

Zde uvedu několik poznatků, které pomohou přispět k ozdravení chovu ryb.

1) Při vyhledávání potenciálních zdrojů vod vycházíme ze zkušeností jiných chovatelů a pokud tuto možnost nemáme, můžeme se řídíme následujícími pokyny:

2) Z upravovaných a studničních zdrojů vod používáme jen ty, které jsou kompletním hygienickým rozborem schváleny jako pitné pro člověka.

3) Z přirozených zdrojů vod zásadně nepoužíváme povrchové a podzemní vody, které procházejí zemědělsky aktivní plochou. U těchto vod se v určitých obdobích můžeme setkat s kontaminací vody hnojivy resp. insekticidy, fungicidy a pod. Dále nepoužíváme povrchové a podzemní vody, které se nacházejí v lokalitách chovu hospodářských zvířat, velko chovných, ale i zahradních kompostů , septiků, “ suchých WC” a pod. Zásadně nepoužíváme srážkovou vodu z  průmyslových oblastí. V ostatních oblastech lze srážkovou vodu použít minimálně po hodině vydatného deště.

4) K chovu ryb využíváme jen ty zdroje vody u kterých známe základní fyzikálně-chemický a toxikologický rozbor ( NH4-NH3, NO2 a tox.kovy), a které nepocházejí z výše uvedených lokalit. Mějte na paměti, že i napohled čistá a čirá voda může být toxická. U přirozených zdrojů vod si proto všímáme nejen samotného zdroje, podle výše uvedených bodů, ale i samotného stavu fauny a flory v okolí zdroje. V nádržích bez rostlin doporučuji pravidelně kontrolovat obsah dusíkatých látek, zvláště pak obsah dusitanů NO2 . V nádržích s rostlinami kontrolujeme i obsah fosfátů, jako ukazatele znečištění vody. Při zjištění vyšší koncentrace dusitanů ( nad 0,20 mg NO2 /l), zkontrolujeme kvalitu filtrace vody a upravíme frekvenci krmení a režim výměny vody tak, aby nedocházelo k hromadění toxických dusitanů. Při zvyšování dusičnanového dusíku resp. fosfátů přistupujeme k  částečné, pravidelné výměně vody ( maximálně vyměňujeme jen 1/3 objemu nádrže). H filtraci vody můžeme využívat tzv. dvojramenné filtry (dual filtry), kde vždy čistíme jen jeden filtr a druhý, zaběhnutý necháme pracovat. Potom postup obrátíme. Tím zajistíme dostatek  amonizačních a nitrigfikačních bakterií ve filtračním systému. Foto 1 Dual filtr firmy a Akvapotřeby 

Dual filtr - Akvapotřeby

5) Mezi základní hygienická pravidla bezesporu patří i dezinfekce manipulačních předmětů (lovné síťky, rozvody vzduchování, krmná sítka, vzduchovací kameny a pod.). Musíme si uvědomit, že většina nemocí ryb, hlavně bakteriálního původu, se přenáší vodou. Jedna kontaminovaná kapka může, pouhým přenosem, způsobit “pohromu” v celé chovné stanici. Z těchto důvodů si u každé chovné skupiny zřídíme nádobu s dezinfekčním roztokem do kterého manipulační předměty vždy před použitím ponoříme. K tomuto účelu můžeme použít např. roztok chlornanu sodného např. Savo v dávce 1 ml na 2 l vody.

6) Dbáme i na osobní hygienu. Po každé manipulaci s rybami, zvláště při styku s nemocnými a uhynulými rybami provedeme důkladnou očistu rukou popřípadě potřísněných míst. V tomto případě postačí teplá voda a mýdlo. Při manipulaci s uhynulými rybami používáme ochranné rukavice !!!

 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008